Praktyk

Działalność organizacyjna

 

Od 2005 r. jestem dyrektorem Instytutu Gospodarki Światowej SGH. W kadencji 2016-2020 pełnię funkcję dziekana Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Od 2009 r. jestem członkiem Senatu SGH.

Działalność organizacyjna to również kierowanie Podyplomowymi Studiami Handlu Zagranicznego  przy Kolegium Gospodarki Światowej, SGH (od 1997 r.). Utworzyłam też i kierowałam programem  Polsko-Amerykańskich Podyplomowych Studiów  Zarządzania Innowacjami  przy Kolegium Gospodarki Światowej SGH realizowanym we współpracy z Lake Forest Graduate School of Management, Chicago, USA (2010-2011)

Aktywnie działam w polskich i zagranicznych stowarzyszeniach i sieciach naukowych takich jak: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (w latach 2001-2005 pełniłam funkcję Vice Prezesa Zarządu Oddziału Warszawskiego PTE), European Economic Association, American Economic Association, The British Association for Slavonic and East European Studies (Wielka Brytania), The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee, Słowacja), Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Od 2008 roku reprezentuję SGH w sieci naukowej Microeconomics of Competitiveness utworzonej i kierowanej przez Harvard Business School (USA). W latach 2018-2019 przewodniczyłam pracom  europejskiego oddziału tej sieci.

 

Współpraca z biznesem

 

Działalność na rzecz biznesu realizuję poprzez członkostwo w radach nadzorczych dużych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie: ZAP Puławy, KGHM S.A., Budimex S.A.

Doświadczenie biznesowe zdobywałam również pracując przez 5 lat (w latach 1989-1994) przedsiębiorstwie  eksportowo-importowym „Edmar” Sp. z o.o. na stanowisku kierownika biura ds. handlu zagranicznego i Vice Prezesa Zarządu.

Przygotowałam wiele ekspertyz dla biznesu, m.in. dla British-Polish Chamber of Commerce w Londynie i Włoskiego Instytutu Handlu Zagranicznego w Warszawie.

Komercjalizacji wyników badań służą też projekty wdrożeniowe,  np. międzynarodowy projekt Stimulating Learning for Idea-to Market (SLIM) realizowany w latach 2012-2014 w ramach programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci Transfer of Innovation” . Efektem tego projektu jest w e-learningowy  program szkoleniowy oferowany dla małych i średnich firm dotyczący wdrażania innowacji (koordynator: Manchester Metropolitan University, Wielka Brytania).

Więcej szczegółów o SLIM »