Ekspert

Działalność ekspercka

Zastosowaniu wyników moich badań w praktyce gospodarczej służy działalność ekspercka na rzecz takich instytucji jak Komisja Europejska, World Intellectual Property Organization, MSZ, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, The Polish - U.S. Fulbright Commission, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, NCN, NCBR.

Przykładowa aktywność ekspercka:

• Ekspert Komisji Europejskiej – członek międzynarodowej grupy ekspertów Economic and Societal Impact for Research and Innovation  (ESIR) (2017-2019) Czytaj więcej »

 

• Ekspert Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej w ramach zespołu Research, Innovation and Science Policy Ekspert (RISE) High Level Group (2013-2015)

 

• Członek zespołu ekspertów I4G (High Level Economic Policy Expert Group Innovation for Growth) doradzających Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej w zakresie polityki innowacyjnej (2012-2013)

 

• Przewodnicząca grupy ekspertów Mutual Learning Exercise on the Evaluation of Business R&D Grants Schemes (2017-2018) Czytaj więcej »

 

• Współpraca ekspercka z Ministerstwem Rozwoju (d. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) w ramach projektu Knowledge Sharing Program Korea -V4 (od 2016 roku)

 

• Konsultant w Departamencie Ekonomicznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych (1996-1997)

 

• Członek korpusu ekspertów NCN – ocena wniosków o granty w konkursach SONATA, PRELUDIUM, BEETHOVEN (od 2012 r.)

 

• Ekspert NCBR- ocena wniosków w programie LIDER (2009 r.)

 

• Ekspert Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej- ocena wniosków stypendialnych FNP (od 2005 r.)

 

• Ekspert OPI – członek Zespołu Arbitrażowego powołanego w ramach działania 1.3 i poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Wybrane ekspertyzy na rzecz instytucji międzynarodowych

MLE on Evaluation of Business R&D Grant Schemes: Final Report - Behavioural Change, Mixed-Method Approaches and Big Data

Link: Wyświetl ekspertyzę »

Towards a mission-oriented research and innovation policy in the European Union. An ESIR memorandum – Study

Link: Wyświetl ekspertyzę »

ESIR Memorandum II

Link: Wyświetl ekspertyzę »

Prof. dr hab. Marzenna Weresa

Innovation for Growth – i4g Policy Brief N° 19 “Innovation System Restructuring in New EU Member States in Competition with Asia” , European Commission 2013

Link: Wyświetl ekspertyzę »

Prof. dr hab. Marzenna Weresa

Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu i opodatkowania wyrobów tytoniowych w Polsce. Paryż: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease; 2011

Link: Wyświetl ekspertyzę »

Prof. dr hab. Marzenna Weresa

Innovation for Growth – i4gPolicy Brief N° 20 FDI and Innovation in Central and Eastern EU Countries, European Commission 2011

Link: Wyświetl ekspertyzę »