Dydaktyk

Prowadzę wykłady w j. polskim i angielskim na studiach licencjackich magisterskich oraz w Szkole Doktorskiej SGH.

Wypromowałam ponad 50 magistrów i absolwentów z tytułem licencjata oraz 8 doktorów nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, w tym 2 doktoraty uzyskały wyróżnienie.

Wykładane przedmioty:

Prof. dr hab. Marzenna Weresa

Ekonomia międzynarodowa

Prof. dr hab. Marzenna Weresa

Firmy wielonarodowe w gospodarce światowej

Prof. dr hab. Marzenna Weresa

Transnational Corporations

Prof. dr hab. Marzenna Weresa

Microeconomics of Competitiveness
(zajęcia w ramach programu CEMS)

Prof. dr hab. Marzenna Weresa

Economics and Management of Innovations

Prof. dr hab. Marzenna Weresa

Ekonomia innowacji i zarządzanie innowacjami

Prof. dr hab. Marzenna Weresa

National Innovation Systems in the World Economy

Przez wiele lat pełniłam funkcję tutora stypendystów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Armenii i Mołdowy realizujących w Polsce Program Stypendialny im. L. Kirklanda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Program Stypendialny Rządu RP, sprawowałam również opiekę naukową nad stypendystką Programu Fulbrighta odbywającą przez dwa semestry staż w SGH (2005 r.).

Aktywność dydaktyczna to również wykłady gościnne, m.in. w Wielkiej Brytanii w Lancashire Business School i w Cardiff Business School.  W USA w Georgia Institute of Technology, Northeastern Illinois University w Chicago, University of Colorado w Boulder. W Chinach University of International Business and Economics (Pekin).