Prof. dr hab.

Marzenna Anna Weresa

Prof. dr hab. Marzenna Weresa

O mnie

Działalność akademicką prowadzę od ponad 20 lat. Od 2014 r. jestem profesorem nauk ekonomicznych, habilitację uzyskałam w 2002 r. (KGŚ SGH), doktorat w 1995 r., tytuł mgr w 1988 r. (Wydział HZ SGPiS/SGH). Od 1994 r. pracuję w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1999-2000 byłam pracownikiem naukowym (research fellow) w University College w Londynie. Wyniki pracy naukowej wykorzystuję w działalności na rzecz biznesu (m.in. praca w radach nadzorczych KGHM, ZAP Puławy, Budimex SA) oraz w działalności eksperckiej dla instytucji sektora publicznego takich jak m.in.: Komisja Europejska, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Mój opublikowany dorobek naukowy to 146 opracowań, z czego prawie połowa to prace w języku angielskim, a ponad 30 opracowań wydano za granicą przez wydawnictwa naukowe takie jak m.in. Routledge, Elsevier, Springer, Peter Lang, Palgrave Macmillan, University College London. 

Wybrane publikacje

... oraz ponad 130 innych publikacji.
Sprawdź »

ORCID
Connecting Research and Researchers

RersearchGate
Discover scientific knowledge, and make your research visible.

LinkedIN
Social media